مجوز رشته انگل شناسي پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي لرستان اخذ شد

مديركل تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: مجوز رشته انگل شناسي پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي لرستان اخذ شد.