مجلس پیگیر حق و حقوق دانشجویان بورسیه / التزام دیوان عدالت اداری برای رسیدگی

مجلس پیگیر حق و حقوق دانشجویان بورسیه / التزام دیوان عدالت اداری برای رسیدگی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بر اساس توافقی که با وزیر علوم شد، دانشگاه‌ها موظفند بورسیه‌هایی که قبلا جایابی شده‌اند را بپذیرند و اگر در این خصوص امتناعی صورت بگیرد قابل پیگیری است.

مجلس پیگیر حق و حقوق دانشجویان بورسیه / التزام دیوان عدالت اداری برای رسیدگی

(image)

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بر اساس توافقی که با وزیر علوم شد، دانشگاه‌ها موظفند بورسیه‌هایی که قبلا جایابی شده‌اند را بپذیرند و اگر در این خصوص امتناعی صورت بگیرد قابل پیگیری است.
مجلس پیگیر حق و حقوق دانشجویان بورسیه / التزام دیوان عدالت اداری برای رسیدگی

آپدیت نود 32 ورژن 4

تکنولوژی جدید