مجلس در صورت ورود به بازی‌های جناحی، از وظیفه انقلابی‌گری خود دور می‌شود

مجلس در صورت ورود به بازی‌های جناحی، از وظیفه انقلابی‌گری خود دور می‌شود

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شریف گفت: اگر مجلس شورای اسلامی دچار سیاسی بازی‌ها و بازی‌های جناحی شود، قطعا از وظیفه انقلابی‌گری و نظارت خود دور خواهد شد.

مجلس در صورت ورود به بازی‌های جناحی، از وظیفه انقلابی‌گری خود دور می‌شود

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شریف گفت: اگر مجلس شورای اسلامی دچار سیاسی بازی‌ها و بازی‌های جناحی شود، قطعا از وظیفه انقلابی‌گری و نظارت خود دور خواهد شد.
مجلس در صورت ورود به بازی‌های جناحی، از وظیفه انقلابی‌گری خود دور می‌شود

خرم خبر