مجلس از اقدامات سازمان فنی و حرفه‌ای در بخش تقنینی حمایت می‌کند

مجلس از اقدامات سازمان فنی و حرفه‌ای در بخش تقنینی حمایت می‌کند

رئیس مجلس تاکید کرد: مجلس آمادگی دارد تا در بخش تقنینی از اقدامات شایسته سازمان آموزشی فنی و حرفه ای کشور حمایت کند.

مجلس از اقدامات سازمان فنی و حرفه‌ای در بخش تقنینی حمایت می‌کند

(image)

رئیس مجلس تاکید کرد: مجلس آمادگی دارد تا در بخش تقنینی از اقدامات شایسته سازمان آموزشی فنی و حرفه ای کشور حمایت کند.
مجلس از اقدامات سازمان فنی و حرفه‌ای در بخش تقنینی حمایت می‌کند

اس ام اس جدید