متکی: تصور می‌کردم آقای کواکبیان فقط کج‌فهم است

متکی: تصور می‌کردم آقای کواکبیان فقط کج‌فهم است

منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه کشورمان نسبت به اظهارات مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.

متکی: تصور می‌کردم آقای کواکبیان فقط کج‌فهم است

(image)

منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه کشورمان نسبت به اظهارات مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.
متکی: تصور می‌کردم آقای کواکبیان فقط کج‌فهم است

خرید رنک

سیستم اطلاع رسانی