متن کامل اظهارات ظریف و جان کری در مورد برجام ‎‎منتشر شد

متن کامل اظهارات ظریف و جان کری در مورد برجام ‎‎منتشر شد

 جان کری پیش از دیدار با محمد جواد ظریف در سخنانی به همه دنیا و بخصوص به کل اروپا اطمینان داد که واهمه نداشته باشند و بدانند که کار با ایران جای هیچ نگرانی ندارد.

متن کامل اظهارات ظریف و جان کری در مورد برجام ‎‎منتشر شد

(image)

 جان کری پیش از دیدار با محمد جواد ظریف در سخنانی به همه دنیا و بخصوص به کل اروپا اطمینان داد که واهمه نداشته باشند و بدانند که کار با ایران جای هیچ نگرانی ندارد.
متن کامل اظهارات ظریف و جان کری در مورد برجام ‎‎منتشر شد

لایسنس نود 32 ورژن 9

تلگرام