مبارزه با پورمحمدیسم در صدا و سیما/ میراث یک رئیس مستعفی

مبارزه با پورمحمدیسم در صدا و سیما/ میراث یک رئیس مستعفی

«علی اصغر پورمحمدی» پسرعموی وزیر دادگستری دولت یازدهم و رئیس معزول شبکه سوم سیما در دوره ضرغامی است. کسی که با حرف‌های عجیب و غریب خود پدیده مراسم تودیع و معارفه رئیس رسانه ملی شد. 

مبارزه با پورمحمدیسم در صدا و سیما/ میراث یک رئیس مستعفی

(image)

«علی اصغر پورمحمدی» پسرعموی وزیر دادگستری دولت یازدهم و رئیس معزول شبکه سوم سیما در دوره ضرغامی است. کسی که با حرف‌های عجیب و غریب خود پدیده مراسم تودیع و معارفه رئیس رسانه ملی شد. 
مبارزه با پورمحمدیسم در صدا و سیما/ میراث یک رئیس مستعفی

دانلود سرا