ما به آمار مبتلاییم

ما به آمار مبتلاییم
راه نگه داشتن نخبگان در کشور چیست؟ برای آنکه نخبه ای در کشور بماند باید آینده خود را تضمین شده ببیند یا دست کم بداند با طی کردن مسیری و به دست آوردن موفقیت ها می تواند به جایگاهی که شایسته آن است دست یابد. حسن هلالی، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف، شرکتی راه انداخته که در آن حدود 200 نفر فعال هستند که عمدتا از نخبگان دانشگاه و صنعتند. از این تعداد هم بالای 80 درصد، مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکتری دارند. هلالی معتقد است یک نخبه باید احساس کند در جای درست خود ایستاده است …

ما به آمار مبتلاییم

راه نگه داشتن نخبگان در کشور چیست؟ برای آنکه نخبه ای در کشور بماند باید آینده خود را تضمین شده ببیند یا دست کم بداند با طی کردن مسیری و به دست آوردن موفقیت ها می تواند به جایگاهی که شایسته آن است دست یابد. حسن هلالی، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف، شرکتی راه انداخته که در آن حدود 200 نفر فعال هستند که عمدتا از نخبگان دانشگاه و صنعتند. از این تعداد هم بالای 80 درصد، مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکتری دارند. هلالی معتقد است یک نخبه باید احساس کند در جای درست خود ایستاده است …
ما به آمار مبتلاییم

موسیقی