مالیات در ایران برخلاف کشورهای دیگر از حساسیت خارج شده است

مالیات در ایران برخلاف کشورهای دیگر از حساسیت خارج شده است

مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: حوزه مالیات یکی از اقدامات مهم دوران پساتحریم بوده که در دنیا شوخی پذیر نیست؛ اما در کشور ایران از حالت حساسیت خارج شده است.

مالیات در ایران برخلاف کشورهای دیگر از حساسیت خارج شده است

(image)

مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: حوزه مالیات یکی از اقدامات مهم دوران پساتحریم بوده که در دنیا شوخی پذیر نیست؛ اما در کشور ایران از حالت حساسیت خارج شده است.
مالیات در ایران برخلاف کشورهای دیگر از حساسیت خارج شده است

فروش بک لینک

دانلود سرا