مادر همسر رئیس جمهور درگذشت

مادر همسر رئیس جمهور درگذشت

بانو ساره خاتون پیوندی مادر همسر رئیس جمهور به دلیل مشکلات ریوی در بیمارستان کوثر سمنان درگذشت.

مادر همسر رئیس جمهور درگذشت

(image)

بانو ساره خاتون پیوندی مادر همسر رئیس جمهور به دلیل مشکلات ریوی در بیمارستان کوثر سمنان درگذشت.
مادر همسر رئیس جمهور درگذشت

مرکز فیلم

دانلود فیلم خارجی