مادر شهید «صیاد شیرازی» دار فانی را وداع گفت

مادر شهید «صیاد شیرازی» دار فانی را وداع گفت

مادر شهید صیاد شیرازی ظهر امروز در بیمارستان ارتش مشهد دار فانی را وداع گفت.

مادر شهید «صیاد شیرازی» دار فانی را وداع گفت

(image)

مادر شهید صیاد شیرازی ظهر امروز در بیمارستان ارتش مشهد دار فانی را وداع گفت.
مادر شهید «صیاد شیرازی» دار فانی را وداع گفت

فستیوال فیلم