مادر بزرگوار شهیدان موسوی به فرزندانش پیوست

مادر بزرگوار شهیدان موسوی به فرزندانش پیوست

مادر شهیدان سیدمحمد و سیدعلیرضا موسوی بعد از تحمل مدت‌ها درد و رنج در بستر بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مادر بزرگوار شهیدان موسوی به فرزندانش پیوست

(image)

مادر شهیدان سیدمحمد و سیدعلیرضا موسوی بعد از تحمل مدت‌ها درد و رنج در بستر بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد.
مادر بزرگوار شهیدان موسوی به فرزندانش پیوست

اس ام اس جدید