ماجرای ساخت تیزر سینمایی «رؤیای نیمه‌شب» چیست؟/ سینما در خدمت فروش کتاب!

ماجرای ساخت تیزر سینمایی «رؤیای نیمه‌شب» چیست؟/ سینما در خدمت فروش کتاب!

تیزر کتاب احتمالاً ژانر جدیدی در سینما است. چیزی بین رپورتاژ تبلیغاتی و فیلم کوتاه داستانی. حالا بعد از تجربه موفق تیزر کتاب «دختر شینا» قرعه به نام رمان «رؤیای نیمه‌شب» افتاده است.

ماجرای ساخت تیزر سینمایی «رؤیای نیمه‌شب» چیست؟/ سینما در خدمت فروش کتاب!

(image)

تیزر کتاب احتمالاً ژانر جدیدی در سینما است. چیزی بین رپورتاژ تبلیغاتی و فیلم کوتاه داستانی. حالا بعد از تجربه موفق تیزر کتاب «دختر شینا» قرعه به نام رمان «رؤیای نیمه‌شب» افتاده است.
ماجرای ساخت تیزر سینمایی «رؤیای نیمه‌شب» چیست؟/ سینما در خدمت فروش کتاب!

ایرانی