ماجرای تجمع مقابل پردیس کوروش چه بود؟/ دهه هشتادی‌ها برمی‌خیزند!

ماجرای تجمع مقابل پردیس کوروش چه بود؟/ دهه هشتادی‌ها برمی‌خیزند!

حالا دهه هشتادی‌ها برخاسته‌اند. نسلی که با تجمع چند صد نفری خود جلوی پردیس کوروش سوال‌های بی‌جوابی را به وجود آورده. آنها چه ارزش‌هایی را دنبال می‌کنند؟ چقدر شبیه پدران‌شان هستند؟ چه بر سر این نسل می‌آید؟

ماجرای تجمع مقابل پردیس کوروش چه بود؟/ دهه هشتادی‌ها برمی‌خیزند!

(image)

حالا دهه هشتادی‌ها برخاسته‌اند. نسلی که با تجمع چند صد نفری خود جلوی پردیس کوروش سوال‌های بی‌جوابی را به وجود آورده. آنها چه ارزش‌هایی را دنبال می‌کنند؟ چقدر شبیه پدران‌شان هستند؟ چه بر سر این نسل می‌آید؟
ماجرای تجمع مقابل پردیس کوروش چه بود؟/ دهه هشتادی‌ها برمی‌خیزند!

فیلم سریال آهنگ