ماجرای بوسیدن عبای امام توسط سیمین دانشور

ماجرای بوسیدن عبای امام توسط سیمین دانشور

عطاء الله مهاجرانی گفت:”خانم دانشور می گفت وقتی امام را دیدم،تحت تاثیر او قرار گرفتم.آن قدر که این پیرمرد با شکوه،آرام و لطیف بود،نمی توانستم در برابر اشتیاقی که پیدا کردم مقاومتی کنم،خم شدم و عبای ایشان را بوسیدم.

ماجرای بوسیدن عبای امام توسط سیمین دانشور

(image)

عطاء الله مهاجرانی گفت:”خانم دانشور می گفت وقتی امام را دیدم،تحت تاثیر او قرار گرفتم.آن قدر که این پیرمرد با شکوه،آرام و لطیف بود،نمی توانستم در برابر اشتیاقی که پیدا کردم مقاومتی کنم،خم شدم و عبای ایشان را بوسیدم.
ماجرای بوسیدن عبای امام توسط سیمین دانشور

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

مرکز فیلم