لگد صهیونیست‌ها به صنعت حمل‌ و نقل هوایی ایران

لگد صهیونیست‌ها به صنعت حمل‌ و نقل هوایی ایران

لابی صهیونیستی به صنعت حمل و نقل هوایی ایران حمله کرده و با هدف انحصار طلبی قصد دارد تا پروازهای ایران به کشورها را لغو و یا با مشکل روبرو کند.

لگد صهیونیست‌ها به صنعت حمل‌ و نقل هوایی ایران

(image)

لابی صهیونیستی به صنعت حمل و نقل هوایی ایران حمله کرده و با هدف انحصار طلبی قصد دارد تا پروازهای ایران به کشورها را لغو و یا با مشکل روبرو کند.
لگد صهیونیست‌ها به صنعت حمل‌ و نقل هوایی ایران

خرید رنک

پرشین موزیک