لو فیگارو: هر هفته ۱۰۰ تروریست از ترکیه وارد سوریه می شوند

لو فیگارو: هر هفته ۱۰۰ تروریست از ترکیه وارد سوریه می شوند

یک روزنامه فرانسوی نوشت براساس برآوردهای اطلاعاتی ارتش این کشور، هر هفته حدود ۱۰۰ تروریست از طریق ترکیه وارد خاک سوریه می‌شوند.

لو فیگارو: هر هفته ۱۰۰ تروریست از ترکیه وارد سوریه می شوند

(image)

یک روزنامه فرانسوی نوشت براساس برآوردهای اطلاعاتی ارتش این کشور، هر هفته حدود ۱۰۰ تروریست از طریق ترکیه وارد خاک سوریه می‌شوند.
لو فیگارو: هر هفته ۱۰۰ تروریست از ترکیه وارد سوریه می شوند

کرمان نیوز