لهستان و رومانی در معرض موشک‌های روسی‌اند

لهستان و رومانی در معرض موشک‌های روسی‌اند

رئیس جمهور روسیه هشدار داد: رومانی و لهستان احتمالا خود را در معرض موشک‌های روسی خواهند یافت چرا که این دو کشور میزبان سپر دفاع موشکی آمریکا خواهند بود.

لهستان و رومانی در معرض موشک‌های روسی‌اند

(image)

رئیس جمهور روسیه هشدار داد: رومانی و لهستان احتمالا خود را در معرض موشک‌های روسی خواهند یافت چرا که این دو کشور میزبان سپر دفاع موشکی آمریکا خواهند بود.
لهستان و رومانی در معرض موشک‌های روسی‌اند

فیلم سریال آهنگ