لغو احتمالی قرارداد ایران با ایرباس ناشی از فشارهای پاریس در جریان مذاکرات هسته‌ای است

لغو احتمالی قرارداد ایران با ایرباس ناشی از فشارهای پاریس در جریان مذاکرات هسته‌ای است

رسانه آمریکایی نوشت: فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌ای بر ایران فشار آورد و دولت این کشور شاید در مسیر ارسال هواپیمای مسافربری به ایران نیز سنگ اندازی کند.

لغو احتمالی قرارداد ایران با ایرباس ناشی از فشارهای پاریس در جریان مذاکرات هسته‌ای است

(image)

رسانه آمریکایی نوشت: فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌ای بر ایران فشار آورد و دولت این کشور شاید در مسیر ارسال هواپیمای مسافربری به ایران نیز سنگ اندازی کند.
لغو احتمالی قرارداد ایران با ایرباس ناشی از فشارهای پاریس در جریان مذاکرات هسته‌ای است

خرید vpn خارجی

مهارت برتر