لشکرکشی هواداران پرسپولیس در اعتراض به حرکت هواداران استقلال

لشکرکشی هواداران پرسپولیس در اعتراض به حرکت هواداران استقلال

هواداران پرسپولیس به اقدام روز گذشته هواداران استقلال واکنش نشان دادند.

لشکرکشی هواداران پرسپولیس در اعتراض به حرکت هواداران استقلال

(image)

هواداران پرسپولیس به اقدام روز گذشته هواداران استقلال واکنش نشان دادند.
لشکرکشی هواداران پرسپولیس در اعتراض به حرکت هواداران استقلال

استخدام