لزوم حرکت شرکت های دانش بنیان منطبق با نیاز واحدهای تولیدی فعال در سطح جامعه

لزوم حرکت شرکت های دانش بنیان منطبق با نیاز واحدهای تولیدی فعال در سطح جامعه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر عبد الرضا رحمانی فضلی در بازدید از پارک علم و فناوری خراسان در جمع مدیران این مجموعه با بیان اینکه اگر برخی از کارها دولتی شود، به نتیجه نخواهد رسید، تصریح کرد: علم با روش های دولتی پیشرفت نمی کند.
وی با اشاره به عدم تطابق روند پیشرفت های علمی با روند اقتصاد و بودجه اظهار کرد: در حال حاضر شش هزار و 400 واحد تولیدی در استان فعالیت دارد که حداقل دو هزار واحد از این تعداد نیازمند فعالیت های تحقیقاتی و حضور نخبگان و بهره گیری از مهارت های آنان است.
رحمانی …

لزوم حرکت شرکت های دانش بنیان منطبق با نیاز واحدهای تولیدی فعال در سطح جامعه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر عبد الرضا رحمانی فضلی در بازدید از پارک علم و فناوری خراسان در جمع مدیران این مجموعه با بیان اینکه اگر برخی از کارها دولتی شود، به نتیجه نخواهد رسید، تصریح کرد: علم با روش های دولتی پیشرفت نمی کند.
وی با اشاره به عدم تطابق روند پیشرفت های علمی با روند اقتصاد و بودجه اظهار کرد: در حال حاضر شش هزار و 400 واحد تولیدی در استان فعالیت دارد که حداقل دو هزار واحد از این تعداد نیازمند فعالیت های تحقیقاتی و حضور نخبگان و بهره گیری از مهارت های آنان است.
رحمانی …
لزوم حرکت شرکت های دانش بنیان منطبق با نیاز واحدهای تولیدی فعال در سطح جامعه

ایرانی