كسانی كه قبلاً تحریم‌‌ها را نعمت خدا می‌دانستند تلاش می‌كنند كه آن را برگردانند

كسانی كه قبلاً تحریم‌‌ها را نعمت خدا می‌دانستند تلاش می‌كنند كه آن را برگردانند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متأسفانه بعضی از كسانی كه قبلاً در مقام مسؤولان جمهوری اسلامی، تحریم‌ها را نعمت خدا می‌دانستند، وقتی در دو انتخابات نظر جامعه را دیدند، به جای اصلاح گفتار و رفتار خویش با كارشكنی سیاسی در كارهای دولت تلاش می‌كنند كه تحریم‌ها را برگردانند.

كسانی كه قبلاً تحریم‌‌ها را نعمت خدا می‌دانستند تلاش می‌كنند كه آن را برگردانند

(image)

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متأسفانه بعضی از كسانی كه قبلاً در مقام مسؤولان جمهوری اسلامی، تحریم‌ها را نعمت خدا می‌دانستند، وقتی در دو انتخابات نظر جامعه را دیدند، به جای اصلاح گفتار و رفتار خویش با كارشكنی سیاسی در كارهای دولت تلاش می‌كنند كه تحریم‌ها را برگردانند.
كسانی كه قبلاً تحریم‌‌ها را نعمت خدا می‌دانستند تلاش می‌كنند كه آن را برگردانند

آپدیت نود 32 ورژن 5

wolrd press news