قیمت معاینه فنی خودروها افزایش یافت

قیمت معاینه فنی خودروها افزایش یافت

مدیرعامل ستاد معاینه فنی از انجام بازرسی چشمی ادوات و تجهیزات CNG خودروهای گازسوز به زودی در مراکز معاینه فنی شهر تهران خبر داد.

قیمت معاینه فنی خودروها افزایش یافت

(image)

مدیرعامل ستاد معاینه فنی از انجام بازرسی چشمی ادوات و تجهیزات CNG خودروهای گازسوز به زودی در مراکز معاینه فنی شهر تهران خبر داد.
قیمت معاینه فنی خودروها افزایش یافت

پرس نیوز