قوه قضاییه در خصوص اخراج کارگران معدن آق‌دره توجه بیشتری به مفهوم عدالت کند

قوه قضاییه در خصوص اخراج کارگران معدن آق‌دره توجه بیشتری به مفهوم عدالت کند

۵۵ دفتر دانشگاهی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در ییانیه‌ای ضمن حمایت از کارگران شلاق خورده اعلام کردند: قوه قضاییه در اینگونه موارد با سعه صدر بیشتر و توجه به مفهوم عدالت برخورد کند.

قوه قضاییه در خصوص اخراج کارگران معدن آق‌دره توجه بیشتری به مفهوم عدالت کند

(image)

۵۵ دفتر دانشگاهی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در ییانیه‌ای ضمن حمایت از کارگران شلاق خورده اعلام کردند: قوه قضاییه در اینگونه موارد با سعه صدر بیشتر و توجه به مفهوم عدالت برخورد کند.
قوه قضاییه در خصوص اخراج کارگران معدن آق‌دره توجه بیشتری به مفهوم عدالت کند

دانلود سریال و آهنگ