قلعه گنج کرمان؛ مقصد اردوی جهادی دانشجویان علم و صنعت

قلعه گنج کرمان؛ مقصد اردوی جهادی دانشجویان علم و صنعت

اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از ۲۹ مرداد تا ۱۰ شهریور در منطقه قلعه گنج کرمان برگزار می‌شود.

قلعه گنج کرمان؛ مقصد اردوی جهادی دانشجویان علم و صنعت

(image)

اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از ۲۹ مرداد تا ۱۰ شهریور در منطقه قلعه گنج کرمان برگزار می‌شود.
قلعه گنج کرمان؛ مقصد اردوی جهادی دانشجویان علم و صنعت

هنر