قسمت ۱۲۱ دکتر سلام چهارشنبه منتشر می‌شود

قسمت ۱۲۱ دکتر سلام چهارشنبه منتشر می‌شود

با توجه به فرارسیدن لیالی قدر و ایام شهادت حضرت امام علی(ع)، قسمت ۱۲۱ طنز سیاسی دکترسلام پس از شب های قدر (چهارشنبه ۹ تیرماه) منتشر خواهد شد.

قسمت ۱۲۱ دکتر سلام چهارشنبه منتشر می‌شود

(image)

با توجه به فرارسیدن لیالی قدر و ایام شهادت حضرت امام علی(ع)، قسمت ۱۲۱ طنز سیاسی دکترسلام پس از شب های قدر (چهارشنبه ۹ تیرماه) منتشر خواهد شد.
قسمت ۱۲۱ دکتر سلام چهارشنبه منتشر می‌شود

موبایل دوستان