قرارداد مشکوک عربستان با ۹ بانک جهانی

قرارداد مشکوک عربستان با ۹ بانک جهانی

افشاگر و فعال توئیتری معروف سعودی در تازه‌ترین مطلب خود اعلام کرد که آل سعود برای تأمین هزینه‌های خود، به شش بانک بزرگ جهانی اوراق قرضه با سودی که هنوز میزان آن مشخص نیست، فروخت.

قرارداد مشکوک عربستان با ۹ بانک جهانی

(image)

افشاگر و فعال توئیتری معروف سعودی در تازه‌ترین مطلب خود اعلام کرد که آل سعود برای تأمین هزینه‌های خود، به شش بانک بزرگ جهانی اوراق قرضه با سودی که هنوز میزان آن مشخص نیست، فروخت.
قرارداد مشکوک عربستان با ۹ بانک جهانی

گروه تلگرام