قرائت انقلابی از شیعه برای اروپایی‌ها جذاب است/ اطمینان دارم جریان شیرازی به یهودی‌ها وابسته‌اند

قرائت انقلابی از شیعه برای اروپایی‌ها جذاب است/ اطمینان دارم جریان شیرازی به یهودی‌ها وابسته‌اند
دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان لندن با حضور در خبرگزاری دانشجو از علاقه مردم انگلستان به امام حسین(ع) و وضعیت شیعیان این کشور سخن گفت.

قرائت انقلابی از شیعه برای اروپایی‌ها جذاب است/ اطمینان دارم جریان شیرازی به یهودی‌ها وابسته‌اند

دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان لندن با حضور در خبرگزاری دانشجو از علاقه مردم انگلستان به امام حسین(ع) و وضعیت شیعیان این کشور سخن گفت.
قرائت انقلابی از شیعه برای اروپایی‌ها جذاب است/ اطمینان دارم جریان شیرازی به یهودی‌ها وابسته‌اند