قدردانی هیئت رئیسه مجلس خبرگان از حضور حماسی مردم در انتخابات

پس از برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه مجلس خبرگان در پیامی از حضور پرشور و حماسی مردم تشکر و قدردانی کردند