قدردانی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس جمهوری از رسانه ملی

قدردانی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس جمهوری از رسانه ملی

پرویز اسماعیلی در نامه ای به رئیس رسانه ملی از پوشش مناسب اخبار، گزارشها و انعکاس دستاوردهای بیست و نهمین سفر استانی رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت به استان کرمانشاه قدردانی کرد.

قدردانی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس جمهوری از رسانه ملی

(image)

پرویز اسماعیلی در نامه ای به رئیس رسانه ملی از پوشش مناسب اخبار، گزارشها و انعکاس دستاوردهای بیست و نهمین سفر استانی رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت به استان کرمانشاه قدردانی کرد.
قدردانی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس جمهوری از رسانه ملی

ساخت بنر