قانون نزد رهبری انقلاب در حکم ناموس نظام است/ دل مشغولی نمایندگان در مورد انقلاب ادامه دارد

قانون نزد رهبری انقلاب در حکم ناموس نظام است/ دل مشغولی نمایندگان در مورد انقلاب ادامه دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دل مشغولی همه ما نمایندگان در وصف انقلاب و آینده آن همچنان باقیست.

قانون نزد رهبری انقلاب در حکم ناموس نظام است/ دل مشغولی نمایندگان در مورد انقلاب ادامه دارد

(image)

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دل مشغولی همه ما نمایندگان در وصف انقلاب و آینده آن همچنان باقیست.
قانون نزد رهبری انقلاب در حکم ناموس نظام است/ دل مشغولی نمایندگان در مورد انقلاب ادامه دارد

اس ام اس جدید