فیلم/ پاسخ جالب حجت‌الاسلام قرائتی به سوال: غربی‌ها با تکنولوژی به ماه رسیدند ما فقط باید مفاتیح بخوانیم؟

فیلم/ پاسخ جالب حجت‌الاسلام قرائتی به سوال: غربی‌ها با تکنولوژی به ماه رسیدند ما فقط باید مفاتیح بخوانیم؟

فیلم/ پاسخ جالب حجت‌الاسلام قرائتی به سوال: غربی‌ها با تکنولوژی به ماه رسیدند ما فقط باید مفاتیح بخوانیم؟

(image)
فیلم/ پاسخ جالب حجت‌الاسلام قرائتی به سوال: غربی‌ها با تکنولوژی به ماه رسیدند ما فقط باید مفاتیح بخوانیم؟