فیلم «نفس» نرگس آبیار را دوست داشتم/ دوستانم علاقه دارند به ایران بیایند

فیلم «نفس» نرگس آبیار را دوست داشتم/ دوستانم علاقه دارند به ایران بیایند

«گونال دونمز کولین» پژوهشگر فرانسوی تاریخ سینما، در حاشیه جشنواره جهانی فیلم فجر، درباره سینمای ایران و نگاه مردم فرانسه به ایران سخن گفت.

فیلم «نفس» نرگس آبیار را دوست داشتم/ دوستانم علاقه دارند به ایران بیایند

(image)

«گونال دونمز کولین» پژوهشگر فرانسوی تاریخ سینما، در حاشیه جشنواره جهانی فیلم فجر، درباره سینمای ایران و نگاه مردم فرانسه به ایران سخن گفت.
فیلم «نفس» نرگس آبیار را دوست داشتم/ دوستانم علاقه دارند به ایران بیایند

پسورد نود 32

پرس نیوز