فیلم‌های جشنواره مدافعان حرم بعد از آیین اختتامیه پخش می‌شود

فیلم‌های جشنواره مدافعان حرم بعد از آیین اختتامیه پخش می‌شود

حمید یادروج گفت: به دلیل برخی ملاحظات در آثار ارائه شده، فیلم‌های برگزیده بخش مسابقه بعد از آیین اختتامیه اکران خواهد شد.

فیلم‌های جشنواره مدافعان حرم بعد از آیین اختتامیه پخش می‌شود

(image)

حمید یادروج گفت: به دلیل برخی ملاحظات در آثار ارائه شده، فیلم‌های برگزیده بخش مسابقه بعد از آیین اختتامیه اکران خواهد شد.
فیلم‌های جشنواره مدافعان حرم بعد از آیین اختتامیه پخش می‌شود

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی