فکر برگزاری بازی‌های بزرگ تدارکاتی با تیم‌های معتبر دنیا هستم

فکر برگزاری بازی‌های بزرگ تدارکاتی با تیم‌های معتبر دنیا هستم

وزیر ورزش و جوانان گفت: تصورم این است که با ۱۷ امتیاز صعود مستقیم تیم ملی فوتبال به جام جهانی حتمی است.

فکر برگزاری بازی‌های بزرگ تدارکاتی با تیم‌های معتبر دنیا هستم

(image)

وزیر ورزش و جوانان گفت: تصورم این است که با ۱۷ امتیاز صعود مستقیم تیم ملی فوتبال به جام جهانی حتمی است.
فکر برگزاری بازی‌های بزرگ تدارکاتی با تیم‌های معتبر دنیا هستم