فلسطین به عنوان عضو اینترپل پذیرفته شد

فلسطین به عنوان عضو اینترپل پذیرفته شد
پلیس بین‌الملل اعلام کرد، فلسطین را به عنوان یکی از کشورهای عضو این سازمان پذیرفته است.

فلسطین به عنوان عضو اینترپل پذیرفته شد

پلیس بین‌الملل اعلام کرد، فلسطین را به عنوان یکی از کشورهای عضو این سازمان پذیرفته است.
فلسطین به عنوان عضو اینترپل پذیرفته شد