فلسطینیان خواستار تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی شدند

صدها فلسطینی با برگزاری تظاهرات تحریم کالاهای اسرائیلی را خواستار شدند.