فقیه‌نصیری، ایوانکوویچ سفیران ام‌اس شدند

فقیه‌نصیری، ایوانکوویچ سفیران ام‌اس شدند

آتنه فقیه‌نصیری بازیگر سینما و برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران سفیران بیماران مبتلا به ام‌اس شدند.

فقیه‌نصیری، ایوانکوویچ سفیران ام‌اس شدند

(image)

آتنه فقیه‌نصیری بازیگر سینما و برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران سفیران بیماران مبتلا به ام‌اس شدند.
فقیه‌نصیری، ایوانکوویچ سفیران ام‌اس شدند

ganool review