فقط رژیم صهیونیستی از تنش در منطقه سود می‌برد

فقط رژیم صهیونیستی از تنش در منطقه سود می‌برد

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در دیدار با معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که فقط رژیم‌صهیونیستی از استمرار تنش و درگیری در منطقه بهره مند گردیده است.

فقط رژیم صهیونیستی از تنش در منطقه سود می‌برد

(image)

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در دیدار با معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که فقط رژیم‌صهیونیستی از استمرار تنش و درگیری در منطقه بهره مند گردیده است.
فقط رژیم صهیونیستی از تنش در منطقه سود می‌برد

فروش بک لینک

دانلود موزیک