فعالیت سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در سال ۹۵آغاز شد

فعالیت سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در سال ۹۵آغاز شد

سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روز پنجشنبه ۲۶ فروردین‌ماه با شروع اجرای عمومی نمایش‌های «یافت‌آباد» و «بیوه‌های غمگین سالار جنگ»، فعالیت خود در سال ۹۵ را آغاز کرد.

فعالیت سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در سال ۹۵آغاز شد

(image)

سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روز پنجشنبه ۲۶ فروردین‌ماه با شروع اجرای عمومی نمایش‌های «یافت‌آباد» و «بیوه‌های غمگین سالار جنگ»، فعالیت خود در سال ۹۵ را آغاز کرد.
فعالیت سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در سال ۹۵آغاز شد

فروش بک لینک

سپهر نیوز