فعالیت تهیه کنندگان و هنرمندان سینما ممنوع نشده است

فعالیت تهیه کنندگان و هنرمندان سینما ممنوع نشده است

دادستان تهران ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر ممنوع‌الفعالیت شدن هنرمندان و تهیه‌کنندگان سینما را تکذیب کرد.

فعالیت تهیه کنندگان و هنرمندان سینما ممنوع نشده است

(image)

دادستان تهران ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر ممنوع‌الفعالیت شدن هنرمندان و تهیه‌کنندگان سینما را تکذیب کرد.
فعالیت تهیه کنندگان و هنرمندان سینما ممنوع نشده است

شهرداری