فعالیت بیش از ۲۸ هزار متخصص فناوری نانو در کشور/ بیش از ۱۶۰ شرکت فعال در حوزه نانو داریم

فعالیت بیش از ۲۸ هزار متخصص فناوری نانو در کشور/ بیش از ۱۶۰ شرکت فعال در حوزه نانو داریم

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: بیش از ۲۸ هزار متخصص فناوری نانو از مقطع ارشد به بالا در کشور مشغول فعالیت هستند در حالی که در زمان شروع کار این تعداد کمتر از انگشتان دستان بود.

فعالیت بیش از ۲۸ هزار متخصص فناوری نانو در کشور/ بیش از ۱۶۰ شرکت فعال در حوزه نانو داریم

(image)

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: بیش از ۲۸ هزار متخصص فناوری نانو از مقطع ارشد به بالا در کشور مشغول فعالیت هستند در حالی که در زمان شروع کار این تعداد کمتر از انگشتان دستان بود.
فعالیت بیش از ۲۸ هزار متخصص فناوری نانو در کشور/ بیش از ۱۶۰ شرکت فعال در حوزه نانو داریم

خبرگزاری اصفحان