فریدون یک و نیم میلیارد درهم از کشور خارج کرده/ برای حفظ حرمت رئیس جمهور سریع‌تر به این پرونده رسیدگی شود

فریدون یک و نیم میلیارد درهم از کشور خارج کرده/ برای حفظ حرمت رئیس جمهور سریع‌تر به این پرونده رسیدگی شود

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: از دستگاه قضايي و امنيتي مي خواهيم كه براي قداست جايگاه رييس جمهور و رياست جمهوري هرچه سريع تر به سراغ پرونده آقاي فريدون برود.

فریدون یک و نیم میلیارد درهم از کشور خارج کرده/ برای حفظ حرمت رئیس جمهور سریع‌تر به این پرونده رسیدگی شود

(image)

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: از دستگاه قضايي و امنيتي مي خواهيم كه براي قداست جايگاه رييس جمهور و رياست جمهوري هرچه سريع تر به سراغ پرونده آقاي فريدون برود.
فریدون یک و نیم میلیارد درهم از کشور خارج کرده/ برای حفظ حرمت رئیس جمهور سریع‌تر به این پرونده رسیدگی شود

موبایل دوستان