فروش فیلم «وارونگی» به کمپانی های بزرگ پخش فیلم های فرانسوی و آمریکایی

فروش فیلم «وارونگی» به کمپانی های بزرگ پخش فیلم های فرانسوی و آمریکایی

کتایون شهابی مدیر شرکت نوری پیکچر گفت: استقبال زیادی از سوی پخش کنندگان خارجی برای خرید حق امتیاز و پخش «وارونگی» شده است. تاکنون کشورهای سوییس، نروژ، ترکیه، چین و سوئد برای خرید حق امتیاز پخش با ما مذاکره کرده‌اند.

فروش فیلم «وارونگی» به کمپانی های بزرگ پخش فیلم های فرانسوی و آمریکایی

(image)

کتایون شهابی مدیر شرکت نوری پیکچر گفت: استقبال زیادی از سوی پخش کنندگان خارجی برای خرید حق امتیاز و پخش «وارونگی» شده است. تاکنون کشورهای سوییس، نروژ، ترکیه، چین و سوئد برای خرید حق امتیاز پخش با ما مذاکره کرده‌اند.
فروش فیلم «وارونگی» به کمپانی های بزرگ پخش فیلم های فرانسوی و آمریکایی

آپدیت نود 32 ورژن 8

میهن دانلود