فروش تجهیزات نظامی کانادا به عربستان نقض حقوق بشر است

فروش تجهیزات نظامی کانادا به عربستان نقض حقوق بشر است

دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: فروش تجهیزات نظامی کانادا به عربستان سعودی، نگرانی‌های مربوط به نقض جدی حقوق بشر در داخل این کشور و یمن را نادیده گرفته است.

فروش تجهیزات نظامی کانادا به عربستان نقض حقوق بشر است

(image)

دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: فروش تجهیزات نظامی کانادا به عربستان سعودی، نگرانی‌های مربوط به نقض جدی حقوق بشر در داخل این کشور و یمن را نادیده گرفته است.
فروش تجهیزات نظامی کانادا به عربستان نقض حقوق بشر است

آپدیت نود 32 ورژن 8

اسکای نیوز