فرنجیه: هیچ کس من را مجبور به کناره‌گیری از نامزدی نمی‌کند

فرنجیه: هیچ کس من را مجبور به کناره‌گیری از نامزدی نمی‌کند

رئیس فراکسیون «المرده» لبنان پس از دیدار با رئیس پارلمان این کشور تأکید کرد که همپیمانانش از او نمی‌خواهند که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف دهد و تا آخرین نفس در میدان باقی خواهد ماند.

فرنجیه: هیچ کس من را مجبور به کناره‌گیری از نامزدی نمی‌کند

(image)

رئیس فراکسیون «المرده» لبنان پس از دیدار با رئیس پارلمان این کشور تأکید کرد که همپیمانانش از او نمی‌خواهند که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف دهد و تا آخرین نفس در میدان باقی خواهد ماند.
فرنجیه: هیچ کس من را مجبور به کناره‌گیری از نامزدی نمی‌کند

باشگاه خبری ورزشی