فرمانده نيروهای ويژه منطقه سبز بغداد بركنار شد

فرمانده نيروهای ويژه منطقه سبز بغداد بركنار شد

نخست وزير عراق، فرمانده نيروهای ويژه منطقه سبز بغداد را در پی ناآرامی های اخير در اين منطقه از سمت خود بركنار كرد.

فرمانده نيروهای ويژه منطقه سبز بغداد بركنار شد

(image)

نخست وزير عراق، فرمانده نيروهای ويژه منطقه سبز بغداد را در پی ناآرامی های اخير در اين منطقه از سمت خود بركنار كرد.
فرمانده نيروهای ويژه منطقه سبز بغداد بركنار شد

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید