فرماندهان داعش اهل عربستان سعودی هستند

فرماندهان داعش اهل عربستان سعودی هستند

رئیس شورای نجات استان الانبار تصریح کرد «شمار زیادی از سعودی‌ها از سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون در استان الانبار در کنار شبکه های تروریستی القاعده و داعش حضور دارند و در فرماندهی القاعده و داعش نقش بزرگی ایفا می کنند.»

فرماندهان داعش اهل عربستان سعودی هستند

(image)

رئیس شورای نجات استان الانبار تصریح کرد «شمار زیادی از سعودی‌ها از سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون در استان الانبار در کنار شبکه های تروریستی القاعده و داعش حضور دارند و در فرماندهی القاعده و داعش نقش بزرگی ایفا می کنند.»
فرماندهان داعش اهل عربستان سعودی هستند

تلگرام