«فرزندان» طالبی بهترین فیلم جشنواره آمریکایی شد

فیلم «فرزندان» به کارگردانی یاسر طالبی، تندیس بهترین فیلم بلند داستانی جشنواره Accolade Global Film Competition Award آمریکا را به دست آورد.