فاطمیون برای بازپس‌گیری خان‌طومان آماده شدند

فاطمیون برای بازپس‌گیری خان‌طومان آماده شدند

نیروهای مقاومت و مدافع حرم برای بازپس‌گیری شهرک «خان طومان» در حومه شهرک «حمیره» در جنوب شرق حلب مستقر شده‌اند، اما به دلیل شرایط نامساعد آب و هوا عملیات آزادی سازی هنوز آغاز نشده است.

فاطمیون برای بازپس‌گیری خان‌طومان آماده شدند

(image)

نیروهای مقاومت و مدافع حرم برای بازپس‌گیری شهرک «خان طومان» در حومه شهرک «حمیره» در جنوب شرق حلب مستقر شده‌اند، اما به دلیل شرایط نامساعد آب و هوا عملیات آزادی سازی هنوز آغاز نشده است.
فاطمیون برای بازپس‌گیری خان‌طومان آماده شدند

بک لینک قوی

اس ام اس جدید